Беларуская Газета / Belarusian General DailyУ Мiнску: 17:59:16 | Чацвер | 22.03.2018 
ЗВЯЗДА - Беларуская газета 1 (25590) АРХIЎ
4 студзеня 2006г. серада
Выдаецца з 1917 года
1/2/2000
Удзень: 1 4
Уначы: 2 3
  ГАЛОЎНАЯ СТАРОНКА / ДАКУМЕНТЫ

Закон Рэспублiкi Беларусь

Аб унясеннi змяненняў i дапаўненняў у Закон Рэспублiкi Беларусь «Аб падаходным падатку з фiзiчных асоб»

Прыняты Палатай прадстаўнiкоў 16 лiстапада 2005 года

Адобраны Саветам Рэспублiкi 24 лiстапада 2005 года

Артыкул 1. Унесцi ў Закон Рэспублiкi Беларусь ад 21 снежня 1991 года «Аб падаходным падатку з фiзiчных асоб» у рэдакцыi Закона Рэспублiкi Беларусь ад 9 сакавiка 1999 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 5, ст. 79; Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублiкi Беларусь, 1999 г., № 21, 2/22; 2000 г., № 7, 2/134, № 64, 2/179; 2001 г., № 63, 2/786; 2002 г., № 8, 2/835, № 87, 2/883) змяненнi i дапаўненнi, выклаўшы яго ў новай рэдакцыi:

«ЗАКОН РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

Аб падаходным падатку з фiзiчных асоб

Артыкул 1. Плацельшчыкi

Плацельшчыкамi падаходнага падатку з фiзiчных асоб (далей — падатак) з’яўляюцца фiзiчныя асобы, якiя прызнаюцца такiмi ў адпаведнасцi з пунктам 6 артыкула 13 Агульнай часткi Падатковага кодэкса Рэспублiкi Беларусь (далей — плацельшчыкi).

Артыкул 2. Аб’ект падаткаабкладання

1. Аб’ектам падаткаабкладання прызнаюцца даходы, атрыманыя плацельшчыкамi:

1.1. ад крынiц у Рэспублiцы Бедарусь i (або) ад крынiц за межамi Рэспублiкi Беларусь — для фiзiчных асоб, якiя прызнаюцца падатковымi рэзiдэнтамi Рэспублiкi Беларусь у адпаведнасцi з артыкулам 17 Агульнай часткi Падатковага кодэкса Рэспублiкi Беларусь;

1.2. ад крынiц у Рэспублiцы Беларусь — для фiзiчных асоб, якiя не прызнаюцца падатковымi рэзiдэнтамi Рэспублiкi Беларусь.

2. Для мэтаў гэтага Закона аб’ектам падаткаабкладання не прызнаюцца даходы, атрыманыя ад аперацый, звязаных з маёмаснымi i немаёмаснымi адносiнамi фiзiчных асоб, якiя знаходзяцца ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь памiж сабой у шлюбе, адносiнах блiзкага сваяцтва або свойства, усынавiцеля i ўсыноўленага, апекуна, папячыцеля i падапечнага, за выключэннем даходаў, атрыманых указанымi фiзiчнымi асобамi ў вынiку заключэння памiж iмi працоўных дагавораў, дагавораў куплi-продажу i (або) iншых грамадзянска-прававых дагавораў, звязаных з ажыццяўленнем прадпрымальнiцкай дзейнасцi.

Артыкул 3. Вызначэнне i пацвярджэнне часу фактычнага знаходжання фiзiчнай асобы на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь

1. Вызначэнне часу фактычнага знаходжання фiзiчнай асобы на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь у мэтах прызнання гэтай асобы падатковым рэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь праводзiцца ў адпаведнасцi з артыкулам 17 Агульнай часткi Падатковага кодэкса Рэспублiкi Беларусь.

Калi палажэннi ўказанага артыкула не дазваляюць адназначна вызначыць час фактычнага знаходжання фiзiчнай асобы на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь, вызначэнне часу фактычнага знаходжання гэтай асобы на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым Мiнiстэрствам па падатках i зборах Рэспублiкi Беларусь.

2. Парадак пацвярджэння фiзiчнай асобай часу яго фактычнага знаходжання на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь i прадстаўлення ў падатковыя органы дакументаў, неабходных для такога пацвярджэння, а таксама пералiк такiх дакументаў устанаўлiваюцца Мiнiстэрствам па падатках i зборах Рэспублiкi Беларусь.

Артыкул 4. Даходы, атрыманыя ад крынiц у Рэспублiцы Беларусь, i даходы, атрыманыя ад крынiц за межамi Рэспублiкi Беларусь

1. Для мэтаў гэтага закона да даходаў, атрыманых ад крынiц у Рэспублiцы Беларусь, адносяцца:

1.1. дывiдэнды i працэнты, атрыманыя ад беларускай арганiзацыi, а таксама працэнты, атрыманыя ад беларускага iндывiдуальнага прадпрымальнiка i (або) ад замежнай арганiзацыi з сувязi з яе дзейнасцю праз пастаяннае прадстаўнiцтва на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь.

Для мэтаў гэтага Закона да беларускiх i замежных арганiзацый адносяцца арганiзацыi, якiя прызнаюцца такiмi ў адпаведнасцi з артыкуламi 13 i 14 Агульнай часткi Па-датковага кодэкса Рэспублiкi Беларусь. Да iндывiдуальных прадпрымальнiкаў адносяцца iндывiдуальныя прадпрымальнiкi, якiя прызнаюцца такiмi ў адпаведнасцi з артыкулам 19 Агульнай часткi Падатковага кодэкса Рэспублiкi Беларусь. Пры гэтым да беларускiх iндывiдуальных прадпрымальнiкаў адносяцца фiзiчныя асобы, зарэгiстраваныя ў якасцi iндывiдуальных прадпрымальнiкаў у Рэспублiцы Беларусь, да замежных iндывiдуальных прадпрымальнiкаў — фiзiчныя асобы, зарэгiстраваныя ў якасцi iндывiдуальных прадпрымальнiкаў за межамi Рэспублiкi Беларусь;

1.2. страхавое вяртанне i (або) забеспячэнне пры наступленнi страхавога выпадку, атрыманыя ад беларускай арганiзацыi i (або) ад замежнай арганiзацыi ў сувязi з яе дзейнасцю праз пастаяннае прадстаўнiцтва на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь;

1.3. даходы, атрыманыя ад выкарыстання на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь аб’ектаў аўтарскага права i сумежных правоў;

1.4. даходы, атрыманыя ад здачы ў арэнду або iншага выкарыстання маёмасцi, якая знаходзiцца на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь;

1.5. даходы, атрыманыя ад рэалiзацыi:

нерухомай маёмасцi, якая знаходзiцца на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь;

на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь акцый або iншых каштоўных папер, доляў заснавальнiкаў (удзельнiкаў) у статутным фондзе, паёў у маёмасцi замежных арганiзацый;

акцый або iншых каштоўных папер, доляў заснавальнiкаў (удзельнiкаў) у статутным фондзе, паёў у маёмасцi беларускiх арганiзацый;

правоў патрабавання да беларускай арганiзацыi або замежнай арганiзацыi ў сувязi з яе дзейнасцю праз пастаяннае прадстаўнiцтва на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь;

iншай маёмасцi, якая знаходзiцца на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь;

1.6. узнагароджання за выкананне працоўных або iншых абавязацельстваў, выкананую работу, аказаную паслугу, ажыццяўленне дзеяння (бяздзеянне) на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь. Пры гэтым такiя ўзнагароджаннi, якiя атрымлiваюць плацельшчыкi ад беларускiх арганiзацый, беларускiх iндывiдуальных прадпрымальнiкаў (прыватных натарыусаў), замежных арганiзацый, што ажыццяўляюць сваю дзейнасць на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь праз пастаянныя прадстаўнiцтвы, пастаянных прадстаўнiцтваў мiжнародных арганiзацый у Рэспублiцы Беларусь, дыпламатычных i прыраўнаваных да iх прадстаўнiцтваў замежных дзяржаў у Рэспублiцы Беларусь, разглядаюцца як даходы, атрыманыя ад крынiц у Рэспублiцы Беларусь, незалежна ад месца, дзе фактычна выконвалiся ўскладзеныя на гэтых плацельшчыкаў абавязкi або адкуль рабiлiся выплаты ўказаных узнагароджанняў;

1.7. пенсii, дапамогi, стыпендыi i iншыя аналагiчныя выплаты, атрыманыя плацельшчыкам у адпаведнасцi з заказадаўствам Рэспублiкi Беларусь або атрыманыя ад замежнай арганiзацыi ў сувязi з яе дзейнасцю праз пастаяннае прадстаўнiцтва на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь;

1.8. даходы, атрыманыя ад выкарыстання любых транспартных сродкаў, уключаючы марскiя, паветраныя судны, судны ўнутранага плавання, судны плавання «рака—мора» i аўтамабiльныя транспартныя сродкi, у сувязi з перавозкамi ў Рэспублiку Беларусь i (або) з Рэспублiкi Беларусь або ў яе межах, а таксама штрафы i iншыя санкцыi за прастой (затрымку) такiх транспартных сродкаў у пунктах пагрузкi (выгрузкi) на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь;

1.9. даходы, атрыманыя ад выкарыстання трубаправодаў, лiнiй электраперадачы, аб’ектаў электрасувязi i iншых сродкаў сувязi, уключаючы камп’ютарныя сеткi, на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь;

1.10. сумы, атрыманыя ў якасцi кампенсацыi (вяртання) маральнага ўрону ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь;

1.11. iншыя даходы, якiя атрымлiваюцца плацельшчыкам у вынiку ажыццяўлення iм дзейнасцi на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь.

2. Для мэтаў гэтага Закона не адносяцца да даходаў, атрыманых ад крынiц у Рэспублiцы Беларусь, даходы фiзiчнай асобы, атрыманыя ёй у вынiку правядзення знешнегандлёвых аперацый, звязаных з увозам тавараў на тэрыторыю Рэспублiкi Беларусь i (або) набыццём тавараў (работ, паслуг) на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь.

Гэта палажэнне прымяняецца толькi ў тым выпадку, калi месцам рэалiзацыi набытых i (або) увезеных тавараў не прызнаецца Рэспублiка Беларусь.

У выпадку, калi не выконваецца гэтая ўмова, даходам, атрыманым ад крынiц у Рэспублiцы Беларусь у сувязi з рэалiзацыяй указаных тавараў, прызнаецца даход, атрыманы фiзiчнай асобай у вынiку ажыццяўлення ёй дзейнасцi на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь.

Пры наступнай рэалiзацыi тавараў, набытых фiзiчнай асобай па знешнегандлёвых аперацыях, прадугледжаных гэтым пунктам, да даходаў такой фiзiчнай асобы, атрыманых ад крынiц у Рэспублiцы Беларусь, адносяцца даходы, атрыманыя ад адчужэнняў гэтых тавараў са складоў, якiя знаходзяцца на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь, або з iншых месцаў знаходжання i захоўвання такiх тавараў.

3. Для мэтаў гэтага Закона да даходаў, атрыманых ад крынiц за межамi Рэспублiкi Беларусь, адносяцца:

3.1. дывiдэнды i працэнты, атрыманыя ад замежнай арганiзацыi, а таксама працэнты, атрыманыя ад замежнага iндывiдуальнага прадпрымальнiка, за выключэннем працэнтаў, прадугледжаных падпунктам 1.1 пункта 1 гэтага артыкула;

3.2. старахавое вяртанне i (або) забеспячэнне пры паступленнi страхавога выпадку, атрыманыя ад замежнай арганiзацыi, за выключэннем страхавога вяртання i (або) забеспячэння, прадугледжаных падпунктам 1.2 пункта 1 гэтага артыкула;

3.3. даходы, атрыманыя ад выкарыстання за межамi тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь аб’ектаў аўтарскага права i сумежных правоў;

3.4. даходы, атрыманыя ад здачы ў арэнду або iншага выкарыстання маёмасцi, якая знаходзiцца за межамi тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь;

3.5. даходы, атрыманыя ад рэалiзацыi:

нерухомай маёмасцi, якая знаходзiцца за межамi тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь;

за межамi тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь акцый або iншых каштоўных папер, доляў заснавальнiкаў (удзельнiкаў) у статутным фондзе, паёў у маёмасцi замежных арганiзацый;

правоў патрабавання да замежнай арганiзацыi, за выключэннем правоў патрабавання, указаных у абзацы пятым падпункта 1.5 пункта 1 гэтага артыкула;

iншай маёмасцi, якая знаходзiцца за межамi тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь;

3.6. узнагароджання за выкананне працоўных або iншых абавязкаў, выкананую работу, аказаную паслугу, ажыццяўленне дзеяння (бяздзеянне) за межамi тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь. Пры гэтым такiя ўзнагароджаннi, якiя атрымлiваюцца плацельшчыкамi ад замежных арганiзацый i (або) замежных iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, разглядаюцца як даходы, атрыманыя ад крынiц, якiя знаходзяцца за межамi Рэспублiкi Беларусь, незалежна ад месца, дзе фактычна выконвалiся ўскладзеныя на гэтых плацельшчыкаў абавязкi;

3.7. пенсii, дапамогi, стыпендыi i iншыя аналагiчныя выплаты, атрыманыя плацельшчыкам у адпаведнасцi з заканадаўствам замежных дзяржаў;

3.8. даходы, атрыманыя ад выкарыстання любых транспартных сродкаў, уключаючы марскiя, паветраныя судны, судны ўнутранага плавання, судны плавання «рака—мора» i аўтамабiльныя транспартныя сродкi, а таксама штрафы i iншыя санкцыi за прастой (затрымку) такiх транспартных сродкаў у пунктах пагрузкi (выгрузкi), за выключэннем даходаў, прадугледжаных падпунктам 1.8 пункта 1 гэтага артыкула;

3.9. сумы, атрыманыя ў якасцi кампенсацыi (вяртання) маральнага ўрону ў адпаведнасцi з заканадаўствам замежных дзяржаў;

3.10. iншыя даходы, якiя атрымлiваюцца плацельшчыкам у вынiку ажыццяўлення iм дзейнасцi за межамi тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь.

Артыкул 5. Падатковая база

1. Пры вызначэннi падатковай базы ўлiчваюцца ўсе даходы плацельшчыка, атрыманыя iм як у грашовай, так i ў натуральнай форме.

Калi з даходу плацельшчыка па яго распараджэнню, па рашэнню суда або iншых органаў робяцца якiя-небудзь утрыманнi, такiя ўтрыманнi не памяншаюць падатковую базу.

2. Падатковая база вызначаецца асобна па кожнаму вiду даходаў, у адносiнах да якiх устаноўлены розныя падатковыя стаўкi.

3. Для даходаў, у адносiнах да якiх прадугледжаны падатковыя стаўкi, устаноўленыя пунктам 1 артыкула 18 гэтага Закона, падатковая база вызначаецца нарастаючым вынiкам з пачатку падатковага перыяду як грашовае выражэнне такiх даходаў, якiя падлягаюць падаткаабкладанню, зменшаных на суму падатковых адлiчэнняў, прадугледжаных артыкуламi 13—16 гэтага Закона, з улiкам асаблiвасцяў, устаноўленых гэтым Законам.

Калi сума падатковых адлiчэнняў у падатковым перыядзе будзе большай за суму даходаў, у адносiнах да якiх прадугледжаны ўстаноўленыя пунктам 1 артыкула 18 гэтага Закона падатковыя стаўкi i якiя падлягаюць падаткаабкладанню ў тым жа падатковым перыядзе, то ў прымяненнi да гэтага падатковага перыяду прымаецца падатковая база, роўная нулю. Рознiца памiж сумай па-датковых адлiчэнняў у гэтым падатковым перыядзе i сумай даходаў, у адносiнах да якiх прадугледжаны ўстаноўленыя пунктам 1 артыкула 18 гэтага Закона падатковыя стаўкi i якiя падлягаюць падаткаабкладанню, на наступны падатковы перыяд не пераносiцца, калi iншае не прадугледжана гэтым Законам.

4. Для даходаў, у адносiнах да якiх прадугледжаны iншыя падатковыя стаўкi, падатковая база вызначаецца як грашовае выражэнне такiх даходаў, якiя падлягаюць падаткаабкладанню. Пры гэтым падатковыя вылiчэннi, прадугледжаныя артыкуламi 13—16 гэтага Закона, не прымяняюцца.

5. Даходы (расходы, якiя прымаюцца да вылiчэння ў адпаведнасцi з артыкуламi 14—16 гэтага Закона) плацельшчыка, атрыманыя (панесеныя) у замежнай валюце, пералiчваюцца ў беларускiя рублi па афiцыйнаму курсу Нацыянальнага банка Рэспублiкi Беларусь, устаноўленаму на дату фактычнага атрымання даходаў (на дату фактычнага ажыццяўлення расходаў).

Артыкул 6. Асаблiвасцi вызначэння падатковай базы пры атрыманнi даходаў у натуральнай форме

1. Пры атрыманнi плацельшчыкам даходу ад арганiзацый i iндывiдуальных прадпрымальнiкаў у натуральнай форме ў выглядзе тавараў (работ, паслуг), iншай маёмасцi па-датковая база вызначаецца як кошт гэтых тавараў (работ, паслуг), iншай маёмасцi, вылiчаная зыходзячы з рэгулюемых цэнаў (тарыфаў), а пры iх адсутнасцi — з цэнаў (тарыфаў), якiя прымяняюцца такiмi арганiзацыямi i iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi на дату налiчэння плацельшчыку даходу.

Пры адсутнасцi цэнаў (тарыфаў), якiя прымяняюцца такiмi арганiзацыямi i iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi, падатковая база вызначаецца зыходзячы з цэнаў на аналагiчныя (iдэнтычныя) тавары (работы, паслугi), якiя вызначаюцца ў парадку, устаноўленым Мiнiстэрствам па падатках i зборах Рэспублiкi Беларусь сумесна з Мiнiстэрствам эканомiкi Рэспублiкi Беларусь.

У кошт такiх тавараў (работ, паслуг), iншай маёмасцi ўключаюцца адпаведная сума падаткаў, збораў (пошлiн), якiя ўплачваюцца з выручкi, атрыманай ад рэалiзацыi тавараў (работ, паслуг), сума падатку на дабаўлены кошт, а для падакцызных тавараў — i адпаведная сума акцызаў.

2. Пры атрыманнi плацельшчыкам даходу ад фiзiчных асоб, якiя не з’яўляюцца iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi, у натуральнай форме ў выглядзе тавараў (работ, паслуг), iншай маёмасцi падатковая база вызначаецца зыходзячы з цэнаў на аналагiчныя (iдэнтычныя) тавары (работы, паслугi), якiя вызначаюцца ў парадку, устаноўленым часткай другой пункта 1 гэтага артыкула.

3. Да даходаў, атрыманых плацельшчыкам у натуральнай форме, у прыватнасцi, адносяцца:

3.1. аплата (поўнасцю або часткова) за яго арганiзацыямi або фiзiчнымi асобамi тавараў (работ, паслуг) або маёмасных правоў, у тым лiку камунальных паслуг, харчавання, адпачынку, навучання ў iнтарэсах плацельшчыка;

3.2. атрыманыя плацельшчыкам тавары, выкананыя ў яго iнтарэсах работы (аказаныя паслугi) на бязвыплатнай аснове;

3.3. даходы ў выглядзе аплаты працы ў натуральнай форме.

Артыкул 7. Асаблiвасцi вызначэння падатковай базы па даходах, атрыманых у сувязi з заключэннем дагавораў страхавання

1. Пры вызначэннi падатковай базы не ўлiчваюцца даходы, атрыманыя ў выглядзе страхавога вяртання i (або) забеспячэння ў сувязi з наступленнем адпаведных страхавых выпадкаў;

1.1. па дагаворах абавязковага страхавання, якое ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь;

1.2. па дагаворах добраахвотнага страхавання, па якiх страхавыя ўзносы (страхавыя прэмii) уносiлiся плацельшчыкам за кошт уласных сродкаў i (або асобамi, указанымi ў пункце 2 артыкула 2 гэтага Закона);

1.3. па дагаворах добраахвотнага страхавання ад няшчасных выпадкаў i хвароб на час паездкi за гранiцу, добраахвотнага страхавання грамадзянскай адказнасцi наймальнiка за шкоду, прычыненую жыццю або здароўю работнiка, добраахвотнага доўгатэрмiновага (на тэрмiн не менш як тры гады) страхавання жыцця, а таксама па дагаворах добраахвотнага страхавання медыцынскiх расходаў (калi такiя дагаворы заключаны на тэрмiн не менш як адзiн год).

2. Пры вызначэннi падатковай базы ўлiчваюцца сумы страхавых узносаў (страхавых прэмiй), калi ўказаныя сумы ўносяцца за плацельшчыкаў за кошт сродкаў наймальнiкаў i (або) iншых арганiзацый i фiзiчных асоб, за выключэннем выпадкаў, калi страхаванне сваiх работнiкаў праводзiцца наймальнiкамi па дагаворах абавязковага страхавання i (або) калi наймальнiкi ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь, заключаюць на карысць сваiх работнiкаў дагаворы добраахвотнага доўгатэрмiновага (на тэрмiн не менш як тры гады) страхавання дадатковых пенсiй.

3. Не ўлiчваюцца ў якасцi даходу сумы вернутых страхаўшчыкамi расходаў плацельшчыка-страхавацеля, зробленых у сувязi з расследаваннем акалiчнасцяў наступлення страхавога выпадку, устанаўленнем памеру шкоды, судовых расходаў, а таксама iншых расходаў, зробленых у адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь i ўмовамi дагавораў страхавання.

4. Сумы страхавых узносаў (страхавых прэмiй), унесеных за плацельшчыкаў за кошт сродкаў наймальнiкаў i (або) iншых арганiзацый i iндывiдуальных прадпрымальнiкаў па дагаворах страхавання (у тым лiку i добраахвотнага страхавання медыцынскiх расходаў), падлягаюць падаткаабкладанню ў крынiц такiх страхавых узносаў (страхавых прэмiй).

5. Сумы страхавых узносаў (страхавых прэмiй), унесеных за плацельшчыкаў за кошт сродкаў iншых фiзiчных асоб па дагаворах страхавання (у тым лiку i добраахвотнага страхавання медыцынскiх расходаў), падлягаюць падаткаабкладанню ў парадку, устаноўленым артыкулам 22 гэтага Закона.

6. Даходы, атрыманыя плацельшчыкамi ў выглядзе страхавога забеспячэння па дагаворах добраахвотнага доўгатэрмiновага (на тэрмiн не менш як тры гады) страхавання дадатковых пенсiй, па якiх страхавыя ўзносы (страхавыя прэмii) уносiлiся за плацельшчыкаў за кошт сродкаў наймальнiкаў i (або) iншых арганiзацый i фiзiчных асоб, падлягаюць падаткаабкладанню ў крынiц такiх выплат.

Артыкул 8. Асаблiвасцi ўплаты падатку па даходах, атрыманых у выглядзе дывiдэндаў

Сума падатку ў адносiнах да даходаў, атрыманых у выглядзе дывiдэндаў, якiя прызнаюцца такiмi ў адпаведнасцi з артыкулам 35 Агульнай часткi Падатковага кодэкса Рэспублiкi Беларусь, вызначаецца з улiкам наступных палажэнняў:

сума падатку ў адносiнах да дывiдэндаў, атрыманых ад крынiц за межамi Рэспублiкi Беларусь, вызначаецца прымяняльна да кожнай сумы атрыманых дывiдэндаў па стаўцы, прадугледжанай пунктам 4 артыкула 18 гэтага Закона;

калi крынiцай даходу плацельшчыка, атрыманага ў выглядзе дывiдэндаў, з’яўляецца беларуская арганiзацыя, то гэта арганiзацыя прызнаецца падатковым агентам i вызначае суму падатку асобна па кожнаму плацельшчыку прымяняльна да кожнай выплаты ўказаных даходаў па стаўцы, прадугледжанай пунктам 4 артыкула 18 гэтага Закона.

Артыкул 9. Асаблiвасцi вызначэння падатковай базы, вылiчэння i ўплаты падатку з даходаў, атрыманых па аперацыях з каштоўнымi паперамi i аперацыях з фiнансавымi iнструментамi тэрмiновага рынку, базiсным актывам па якiх з’яўляюцца каштоўныя паперы

1. Пры вызначэннi падатковай базы па даходах, атрыманых па аперацыях з каштоўнымi паперамi i аперацыях з фiнансавымi iнструментамi тэрмiновага рынку, базiсным актывам па якiх з’яўляюцца каштоўныя паперы, улiчваюцца даходы, атрыманыя ад аперацый:

1.1. па рэалiзацыi каштоўных папер, якiя абарачаюцца на арганiзаваным рынку каштоўных папер;

1.2. па рэалiзацыi каштоўных папер, якiя не абарачаюцца на арганiзаваным рынку каштоўных папер;

1.3. з фiнансавымi iнструментамi тэрмiновага рынку, базiсным актывам па якiх з’яўляюцца каштоўныя паперы;

1.4. з каштоўнымi паперамi i фiнансавымi iнструментамi тэрмiновага рынку, базiсным актывам па якiх з’яўляюцца каштоўныя паперы, якiя ажыццяўляюцца даверным кіраўніком у iнтарэсах давярыцеля i (або указанай iм асобы (выгаданабывальнiка), якi з’яўляецца фiзiчнай асобай.

Да каштоўных папер, якiя абарачаюцца на арганiзаваным рынку каштоўных папер, для мэтаў гэтага Закона адносяцца каштоўныя паперы, дапушчаныя да таргоў у арганiзатараў гандлю каштоўнымi паперамi, што ажыццяўляюць дзейнасць па арганiзацыi гандлю каштоўнымi паперамi ў адпаведнасцi з патрабаваннямi заканадаўства Рэспублiкi Беларусь.

Пад фiнансавымi iнструментамi тэрмiновага рынку, базiсным актывам па якiх з’яўляюцца каштоўныя паперы, для мэтаў гэтага Закона разумеюцца ф’ючэрсныя кантракты i апцыёны.

2. Падатковая база па кожнай аперацыi, указанай у пункце 1 гэтага артыкула, вызначаецца асобна з улiкам палажэнняў гэтага артыкула.

3. Даход (страты) па аперацыях па рэалiзацыi каштоўных папер вызначаецца як сума даходаў, атрыманых на працягу падатковага перыяду ад здзелак асобна з каштоўнымi паперамi, якiя абарачаюцца на арганiзаваным рынку каштоўных папер, i з каштоўнымi паперамi, якiя не абарачаюцца на арганiзаваным рынку каштоўных папер, за вылiчэннем сумы страт.

Даход (страты) па аперацыях па рэалiзацыi каштоўных папер вылiчаецца як рознiца памiж сумамi даходаў, атрыманых ад рэалiзацыi каштоўных папер, i дакументальна пацверджанымi расходамi на набыццё, рэалiзацыю i захоўванне каштоўных папер, фактычна зробленымi плацельшчыкам (уключаючы расходы, якiя вяртаюцца прафесiянальнаму ўдзельнiку рынку каштоўных папер), або падатковым вылiчэннем, устаноўленым часткай восьмай гэтага пункта. Да ўказаных расходаў адносяцца:

сумы, якiя ўплачваюцца ў адпаведнасцi з дагаворам аб набыццi каштоўных папер;

аплата паслуг, якiя аказваюцца дэпазiтарыем;

камiсiйныя адлiчэннi прафесiянальным удзельнiкам рынку каштоўных папер;

бiржавы збор (камiсiя);

iншыя расходы, непасрэдна звязаныя з набыццём, рэалiзацыяй i захоўваннем каштоўных папер, зробленыя ў аплату за паслугi, аказваемыя прафесiянальнымi ўдзельнiкамi рынку каштоўных папер у рамках iх прафесiянальнай дзейнасцi.

Калi плацельшчыкам былi набыты ва ўласнасць (у тым лiку атрыманы бязвыплатна або з частковай аплатай) каштоўныя паперы, пры падаткаабкладаннi даходаў па аперацыях па рэалiзацыi каштоўных папер у якасцi дакументальна пацверджаных расходаў на набыццё гэтых каштоўных папер улiчваюцца таксама сумы, з якiх быў вылiчаны i ўплачаны падатак пры набыццi такiх каштоўных папер.

Даход (страты) па аперацыях па рэалiзацыi каштоўных папер, якiя абарачаюцца на арганiзаваным рынку каштоўных папер, змяншаецца (павялiчваецца) на суму працэнтаў, уплачаных за карыстанне грашовымi сродкамi, прыцягнутымi для ажыццяўлення здзелкi куплi-продажу каштоўных папер, у межах сум, разлiчаных зыходзячы са стаўкi рэфiнансавання, устаноўленай Нацыянальным банкам Рэспублiкi Беларусь на дзень прыцягнення такiх грашовых сродкаў.

Па аперацыях з каштоўнымi паперамi, якiя абарачаюцца на арганiзаваным рынку каштоўных папер, памер страты вызначаецца з улiкам межавай гранiцы ваганняў рыначнай цаны каштоўных папер.

Калi расходы плацельшчыка на набыццё, рэалiзацыю i захоўванне каштоўных папер не могуць быць аднесены непасрэдна да расходаў на набыццё, рэалiзацыю i захоўванне канкрэтных каштоўных папер, указаныя расходы размяркоўваюцца прапарцыянальна вартаснай ацэнцы каштоўных папер, на долю якiх адносяцца ўказаныя расходы. Вартасная ацэнка каштоўных папер вызначаецца на дату ажыццяўлення гэтых расходаў.

Вартасная ацэнка каштоўных папер вызначаецца як сума фактычна вырабленых i дакументальна пацверджаных расходаў на iх набыццё.

У выпадку, калi расходы плацельшчыка не могуць быць пацверджаны дакументальна, ён мае права скарыстацца падатковым вылiчэннем у памеры 10 працэнтаў даходаў, атрыманых па аперацыях з каштоўнымi паперамi.

Такое падатковае вылiчэнне або вылiк у памеры фактычна вырабленых i дакументальна пацверджаных расходаў прадастаўляюцца плацельшчыку пры вылiчэннi i ўплаце падатку ў бюджэт падатковым агентам (у тым лiку брокерам, даверным кіраўніком або iншай асобай, якая ажыццяўляе аперацыi па дагавору паручэння або па iншаму падобнаму дагавору ў iнтарэсах плацельшчыка) або пасля завяршэння падатковага перыяду пры падачы падатковай дэкларацыi (разлiку) у падатковы орган.

Калi вылiчэнне i аплата падатку робяцца падатковым агентам у па-датковым перыядзе, падатковы вылiк прадастаўляецца падатковым агентам з магчымасцю наступнага яго пераразлiку пасля завяршэння падатковага перыяду пры падачы падатковай дэкларацыi (разлiку) у падатковы орган.

Пры наяўнасцi некалькiх крынiц выплаты даходу падатковы вылiк прадастаўляецца толькi ў адной крынiцы выплаты даходу па выбару плацельшчыка.

(Працяг у наступным нумары).  АСНОЎНЫЯ РУБРЫКI
ГАЛОЎНАЯ СТАРОНКА

РОЗГАЛАС

АФIЦЫЙНА

УЛАДА I ГРАМАДСТВА

ДАКУМЕНТЫ

ПЫТАЛЬНIК

У СВЕЦЕ

36,6

ЖЫЦЦЁ

ЧЫТАЧ — ГАЗЕТА

ГАСЦЁЎНЯ

«ПРАМАЯ ЛІНІЯ»

КУЛЬТУРА

КРЫМІНАЛ, ЗДАРЭННІ

КРЫНІЧКА

РЭШТА

АРХIЎ

ТЭМАТЫЧНЫ ПОШУК

ГАСЦЕВАЯ КНIГА


  АРХIЎ НУМАРОЎ

сакавiк 2018
пн аў ср чц пт сб нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


  РОЗГАЛАС

На Ражство пахаладае
Навагоднія святы прайшлі спакойна
Пачалася адпраўка маладога папаўнення ва Узброеныя Сiлы
У Асiповiчах запрацавала ЦЭЦ на торфе i дрэваматэрыялах
«Адпачынак i забавы» — з кругласутачным рэжымам

  АФIЦЫЙНА

НАВАГОДНЯЕ ВIНШАВАННЕ
Прэзiдэнт павiншаваў калектыў Нацыянальнай тэлерадыёкампанii з 50-годдзем Беларускага тэлебачання
Аляксандр Лукашэнка павiншаваў кiраўнiкоў шэрагу дзяржаў з Новым годам i Калядамi
Прэзiдэнт адобрыў праект пагаднення аб стварэннi з Расiяй сiстэмы дыстанцыйнага зандзiравання Зямлi
Прэзiдэнты Беларусi i Расii абмянялiся навагоднiмi вiншаваннямi
Уладзiмiру Рылатку аб’яўлена Падзяка Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь
Аляксандр Лукашэнка: «Беларусь iмкнецца да пашырэння ўсебаковых сувязяў з Кубай»

  УЛАДА I ГРАМАДСТВА

Святочная ёлка для ветэранаў

  ДАКУМЕНТЫ

Закон Рэспублiкi Беларусь
Закон Рэспублiкi Беларусь
Дэкрэт Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь № 19

  ПЫТАЛЬНIК

Якiя ў мяне правы як у акцыянера?

  У СВЕЦЕ

Хроніка апошніх падзей

  36,6

Калiна-лекарка

  ЖЫЦЦЁ

Прыбаўка па малаку на Мiншчыне «важыць» 62 млрд рублёў

  ЧЫТАЧ — ГАЗЕТА

«Дзякуй, мая праблема вырашана агульнымi намаганнямi»

  ГАСЦЁЎНЯ

Вiталь Шчэрба: «У Беларусь яшчэ вярнуся»

  «ПРАМАЯ ЛІНІЯ»

Час будаваць уласнае жыллё

  КУЛЬТУРА

Беларускае традыцыйнае вяселле
Ксенii Сiтнiк аб’яўлена Падзяка Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь
Юныя таленты Мiншчыны з’яўляюцца пад Новы год

  КРЫМІНАЛ, ЗДАРЭННІ

Затрыманы гендырэктар...
З золатам прыйшлося развiтацца

  КРЫНІЧКА

Народ заўважыў
Дапамогуць «дзевяць сiл»

  РЭШТА

Чалавек можа лятаць на крылах
Зiмы i вёсны

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]